sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym w październiku 2017 roku

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym w październiku 2017 roku? Czyli stopy procentowe, popyt na kredyty mieszkaniowe we wrześniu br. czy inflacja bazowa.

Stopy procentowe

Zgodnie z przewidywaniami Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 3-4 października 2017 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%; stopa lombardowa 2,50%; stopa depozytowa 0,50%; stopa redyskonta weksli 1,75%. 

Sytuacja na rynku kredytowym we wrześniu 2017 roku

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym we wrześniu 2017 roku? Czyli stopy procentowe, popyt na kredyty w sierpniu br. czy inflacja bazowa.

Stopy procentowe

 

Zgodnie z przewidywaniami Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 5-6 września 2017 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%; stopa lombardowa 2,50%; stopa depozytowa 0,50%; stopa redyskonta weksli 1,75%. 

Sytuacja na rynku kredytowym w lipcu 2017 roku

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym w lipcu 2017 roku? Czyli obecny poziom stóp procentowych, popyt na kredyty w maju br. czy inflacja bazowa.

Stopy procentowe

Zgodnie z przewidywaniami Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 4-5 lipca 2017 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%; stopa lombardowa 2,50%; stopa depozytowa 0,50%; stopa redyskonta weksli 1,75%. 

Sytuacja na rynku kredytowym w czerwcu 2017 roku

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym w czerwcu 2017 roku? Czyli obecny poziom stóp procentowych, popyt na kredyty w maju br. czy inflacja bazowa.

Stopy procentowe

Zgodnie z przewidywaniami Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 6-7 czerwca 2017 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%; stopa lombardowa 2,50%; stopa depozytowa 0,50%; stopa redyskonta weksli 1,75%. 

Stabilna sytuacja na rynku kredytów dla przedsiębiorstw w III kwartale 2016 r

Sytuacja na rynku kredytów dla przedsiębiorstw w  III kwartale 2016 r., zgodnie z zapowiedziami w poprzedniej edycji ankiety Narodowego Banku Polskiego nie uległa dużym zmianom. Kryteria udzielania kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw pozostały bez zmian, natomiast w segmencie długoterminowych kredytów warunki zostały zaostrzone.