Blog

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym w marcu 2017r? Czyli obecny poziom stóp procentowych, popyt na kredyty w lutym br. czy wsparcie finansowe BGK dla firm. Stopy procentowe Zgodnie z przewidywaniami Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu...

Na polskim rynku finansowym wciąż widoczny jest trend, polegający na poszukiwaniu narzędzi do poprawy efektywności. Drogą do tego jest redukcja kosztów stałych działalności bankowej i innych sektorów usług finansowych, w tym poprzez zmniejszenie...

Każdy przedsiębiorca poszukujący nowych środków dla swojej działalności spotkał się z oferta kredytu rewolwingowego. Jest to forma kredytu obrotowego, skierowana głównie do przedsiębiorców. Istota kredytu rewolwingowego W skrócie, kredyt...

Z początkiem lutego Rząd Prawa i Sprawiedliwości wykreślił z ustawy o kredycie hipotecznym zapis o zakazie pobierania prowizji przez pośredników kredytowych od banków za udzielone kredyty. Projekt ustawy o kredycie hipotecznym, który w grudniu...

Wiele osób często nie jest w stanie pozwolić sobie na zakup nowego auta z własnych środków. W takich sytuacjach, gdy bardzo nam zależy na zakupie samochodu sięgamy po kredyt, obciążając tym samym swój budżet domowy na wiele lat. Taki kredyt to...

Dobra sytuacja mikroprzedsiębiorstw w Polsce ma istotne znaczenie na rozwój ekonomiczny w kraju. Odpowiadają one według badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za ok 30% PKB wytwarzanego przez firmy, zatrudniające przy tym 39% pośród...

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym? Czyli poziom stóp procentowych, popyt na kredyty, zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty zaobserwowane przez banki w IV kwartale 2016 r. oraz przewidywania na I kwartał 2017 r.   ...

  BIK publikuje prognozy dotyczące rynku kredytowego dla gospodarstw domowych w 2017 r.: stabilizacja wartości udzielanych kredytów na rynku kredytów konsumpcyjnych w sektorze bankowym, niewielki wzrost udziału sektora pożyczkowego w...

Z dniem dzisiejszym tj. od 1 lutego 2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymał nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na bieżący rok w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. W swoim...

Strony