Blog

W marcu 2017 r., w porównaniu z marcem roku poprzedniego, udzielono o 1,5% więcej kredytów konsumpcyjnych na kwotę wyższą o 10,9%. Kredytów mieszkaniowych udzielono więcej o 16,6% i na kwotę wyższą o 27,2%. Kart kredytowych wydano mniej o 0,7% i na...

W dniu 19 kwietnia 2017 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Ustawa przewiduje kompleksową regulację problematyki kredytów...

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym w kwietniu 2017r? Czyli obecny poziom stóp procentowych, popyt na kredyty w marcu br., inflacja bazowa czy aktualny stan limitów programu Mieszkanie dla Młodych   Stopy procentowe  ...

W ostatnim badaniu sytuacji na rynku consumer finance, prowadzonym przez KPF i IRG SGH, odnotowano poprawę klimatu do zakupu dóbr trwałych i skłonności do finansowania ich zakupu ze środków pochodzących z kredytu. Ta pozytywna tendencja wskazuje na...

Prezes UOKiK Piotr Niechciał przedstawił 8 kolejnych istotnych poglądów dotyczących sporów między konsumentami a bankami o postanowienia umów kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego. Istotne poglądy dotyczą postępowań...

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że poziom łącznej kwoty wynikającej ze złożonych w bieżącym roku wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, z terminem wypłaty wsparcia, przypadającym w 2018 roku, osiągnął równowartość 50% kwoty limitu środków...

Czy odsetki i koszty kredytu mogą być kosztem w rozumieniu kosztów uzyskania przychodów? Takie pytanie zadano organowi podatkowemu w Bydgoszczy w ubiegłym roku. Aby rozjaśnić omawiany problem, przytoczyć należy stan faktyczny tej sprawy....

Jak wynika z analizy Biura Informacji Kredytowej, rośnie liczba osób obsługujących kredyty mieszkaniowe i kwota ich zadłużenia, ale dotyczy to tylko kredytów złotowych. Liczba kredytobiorców walutowych stale spada, ich zadłużenie w przeliczeniu na...

Polacy chcą korzystać z usług pośredników finansowych przy uzyskiwaniu kredytu na zakup domu lub mieszkania. Pokazują to wyniki sprzedażowe największych firm z branży doradztwa w Polsce. Członkowie Związku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF) w IV...

Strony