Blog

W dniu 7 sierpnia 2017 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie...

W dniu 1 sierpnia 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Zmiana ta pozwoliła na zwiększenie kwoty zaplanowanej na wypłatę finansowego...

O 11,65% spadło zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych spłacanych we frankach. Aktualna, na koniec czerwca 2017 r., łączna kwota do spłaty wynosi 123,78 mld zł i jest to aż o 16,34 mld zł mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Całkowite...

W czerwcu 2017 r., w ujęciu liczbowym w porównaniu do roku poprzedniego udzielono więcej kredytów mieszkaniowych i przyznano więcej limitów kredytowych w kontach osobistych. W ujęciu wartościowym, oprócz wymienionych produktów, wzrost nastąpił także...

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym w lipcu 2017 roku? Czyli obecny poziom stóp procentowych, popyt na kredyty w maju br. czy inflacja bazowa. Stopy procentowe Zgodnie z przewidywaniami Rada Polityki Pieniężnej na...

Bank Gospodarstwa Krajowego zamieścił informację o obowiązujących od 1 lipca 2017 roku limitach cenowych nieruchomości w programie Mieszkanie dla Młodych.  Limity maksymalne dla rynków pierwotnych za metr kwadratowy to: Warszawa  6 404,...

Analizując rynek nieruchomości w pierwszym kwartale 2017 roku wskazać należy, iż średnie ceny ofertowe i transakcyjne mkw. mieszkań na rynkach pierwotnych i wtórnych były stabilne. Rynek pierwotny mieszkań w 6 największych miastach wszedł w fazę...

W maju 2017 r., w porównaniu do maja 2016 r., w ujęciu wartościowym udzielono więcej każdego rodzaju kredytów dla klientów indywidualnych. W ujęciu liczbowym wzrosty sprzedaży odnotowano w kredytach mieszkaniowych i limitach kredytowych w kontach...

Po spadkach, obserwowanych w latach 2011-2014, zadłużenie z tytułu korzystania z kart kredytowych wykazuje obecnie w Polsce wzrosty. Jego dynamika wyniosła w grudniu 2016 roku 5%. Pomimo wzrostu całkowitej wielkości zadłużenia, maleje jednak odsetek...

Strony