Sytuacja na rynku kredytowym w marcu 2017 r

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym w marcu 2017r? Czyli obecny poziom stóp procentowych, popyt na kredyty w lutym br. czy wsparcie finansowe BGK dla firm.

Stopy procentowe

Zgodnie z przewidywaniami Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 7-8 marca 2017 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%; stopa lombardowa 2,50%; stopa depozytowa 0,50%; stopa redyskonta weksli 1,75%. Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. Stopa referencyjna NBP od 5 marca 2015 roku nieprzerwanie utrzymywana jest na poziomie 1,50.  Dzięki tak niskim stopom procentowym, Polacy na kredytach hipotecznych oszczędzają 7,6 mld zł rocznie.

Popyt na kredyty w lutym 2017 r.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks - PKK), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniosła +3,9% w lutym 2017 r. Oznacza to, że w lutym 2017 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę wyższą o 3,9% w porównaniu z lutym 2016 r.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +6,7% w lutym 2017 r. Oznacza to, że w lutym 2017 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 6,7% w porównaniu z lutym 2016 r.

„- Po bardzo dużej liczbie wniosków złożonych w styczniu br. w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z programu MdM, w lutym wartość wniosków złożonych o kredyty mieszkaniowe ustabilizowała się na poprzednio notowanych poziomach. W porównaniu do roku poprzedniego, w przeliczeniu na dzień roboczy, wartość złożonych wniosków wzrosła o 6,7%. Uwagę zwraca to, że o kredyty mieszkaniowe zawnioskowało mniej klientów (32,8 tys. osób w porównaniu do 36,0 tys. osób rok wcześniej), za to klienci wnioskowali o ok. 10% wyższe kwoty kredytów. Wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu w pewnym stopniu może być powiązany z tym, że rok wcześniej w lutym nadal przyjmowane były wnioski w ramach programu MdM, które w większości dotyczyły zakupu średnio niższej wartości nieruchomości"- mówi Sławomir Grzybek, dyrektor Departamentu Business Intelligence Biura Informacji Kredytowej cytowany w informacji prasowej.

Program Mieszkanie dla Młodych

Rządowy projekt Mieszkanie dla Młodych powoli wchodzi w końcową fazę. Środki przeznaczone na 2017 rok (tj. kwota 400 mln zł) zostały wykorzystane w przeciągu miesiąca. Obecnie do dyspozycji klientów pozostało niecałe 546 mln PLN środków z puli 2018 r., z czego jedynie 145,3 mln PLN można zarezerwować w bieżącym roku. Aby skorzystać z tej możliwości klient powinien uzyskać zgodę sprzedawcy lokalu na przelew środków pochodzących z dofinansowania na początku 2018 r. Sama wypłata kredytu mieszkaniowego może odbyć się jeszcze w roku bieżącym. Jeżeli sprzedawca wyrazi zgodę – również w tym roku nabywca może zamieszkać w zakupionym lokalu. Według danych klienci rezerwują codziennie średnio około 4 mln zł. W sytuacji, gdy takie tempo się utrzyma, możliwość rezerwacji środków z przyszłorocznej puli skończy się najprawdopodobniej już pod koniec kwietnia 2017 r. 

BGK przyznał ponad 500 mln zł na rozwój firm

Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył ocenę 453 wniosków w II konkursie o premię na innowacje technologiczne Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Program „Kredyt na innowacje technologiczne” cieszy się ogromnym powodzeniem wśród firm. Wnioski o dofinansowanie swoich pomysłów złożyły 453 przedsiębiorstwa z sektora MŚP, a kwota wnioskowanych dotacji trzykrotnie przekroczyła dostępną pulę środków.

Spośród wszystkich ocenionych wniosków, 143 projekty (35%) uzyskały rekomendację do wsparcia. Tym samym 143 przedsiębiorców zrealizuje inwestycje technologiczne o łącznej wartości ponad 1 mld zł, z przyznanym dofinansowaniem w łącznej wysokości ok. 512 mln zł. Jest to kwota znacznie przekraczająca wartość środków przeznaczonych pierwotnie na konkurs, co było możliwe dzięki decyzji Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwiększenie alokacji. Zwiększenie środków na II nabór wniosków potwierdza duże zainteresowanie przedsiębiorców z sektora MŚP tym instrumentem wsparcia i ich potencjał w zakresie wdrażania nowych technologii.

BIK: kredyt mieszkaniowy zaciągany jest najczęściej we dwoje

Jak wynika ze struktury kredytobiorców BIK, obecnie w Polsce kredyt mieszkaniowy najczęściej zaciągany jest przez dwie osoby (65%), bez względu na to, czy żyją w związku małżeńskim czy partnerskim. Osoby, które łączą swoje dochody zwiększają swoją zdolność kredytową i potencjalnie mogą uzyskać atrakcyjniejsze warunki umowy.

"- Dochody uzyskiwane przez dwóch kredytobiorców są zabezpieczeniem dla banku terminowej spłaty kredytu. To oznacza, że nawet w przypadku utraty dochodów przez jednego z nich np. w wyniku utraty pracy, choroby czy innego zdarzenia losowego, pozostają dochody drugiej osoby, które mogą być przeznaczane na spłatę raty. Trzeba przy tym pamiętać, że obydwie osoby ponoszą solidarną odpowiedzialność przed bankiem w sytuacji problemów z terminowym wywiązywaniem się z zobowiązania. Oznacza to, że bank może oczekiwać zwrotu zadłużenia od każdego z nich"- mówi Alina Stahl, dyrektor Biura Komunikacji BIK cytowana w informacji prasowej.

Tak wynika z badania "Finanse w związkach", zrealizowanego na zlecenie BIK, które jednocześnie ujawniło, że ponad jedna trzecia Polaków ukrywa wydatki przed swoim partnerem. Częściej zdarza się to kobietom (41%) i osobom w wieku 25-34 lata (43%). 12% respondentów przyznało, że wzięło kredyt bez wiedzy swojej drugiej połówki.

 

Źródło: Narodowy Bank Polski, Biuro Informacji Kredytowej, Mieszkaniedlamłodych.com, Bank Gospodarstwa Krajowego

AndrzejOrlof

Przeczytaj także

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym w październiku 2017 roku? Czyli stopy procentowe, popyt na kredyty mieszkaniowe we wrześniu br. czy inflacja bazowa. Stopy procentowe...

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym w kwietniu 2017r? Czyli obecny poziom stóp procentowych, popyt na kredyty w marcu br., inflacja bazowa czy aktualny stan limitów programu Mieszkanie dla...

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym w sierpniu 2017 roku? Czyli popyt na kredyty w czerwcu br., wnowieniu programu MDM, kryteria przyznawania kredytów w II kw. czy inflacja bazowa....