Sytuacja na rynku kredytowym w maju 2017 roku

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym w maju 2017 roku? Czyli obecny poziom stóp procentowych, popyt na kredyty w kwietniu br., sprzedaż kredytów, inflacja bazowa czy polityka kredytowa w ocenie banków.

Stopy procentowe

Zgodnie z przewidywaniami Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 16-17 maja 2017 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%; stopa lombardowa 2,50%; stopa depozytowa 0,50%; stopa redyskonta weksli 1,75%.  W ocenie Rady w kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana, czemu będzie sprzyjać dalsze wygasanie efektów wcześniejszego wzrostu cen surowców na rynkach światowych, przy jedynie stopniowym zwiększaniu się wewnętrznej presji inflacyjnej związanej z poprawą krajowej koniunktury. W efekcie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone. Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. Stopa referencyjna NBP od 5 marca 2015 roku nieprzerwanie utrzymywana jest na poziomie 1,50.  Dzięki tak niskim stopom procentowym, Polacy na kredytach hipotecznych oszczędzają 7,6 mld zł rocznie.

Popyt na kredyty mieszkaniowe w kwietniu 2017 r.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +6,5% w kwietniu 2017 r. Oznacza to, że w kwietniu 2017 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 6,5% w porównaniu z kwietniem 2016 r. Średnia wartość indeksu od początku 2017 r. wyniosła 14,1%.

- Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych w kwietniu była stabilna. Klienci, w przeliczeniu na dzień roboczy, zawnioskowali o wyższą wartość kredytów niż w 2016 roku, należy jednak wziąć pod uwagę, że kwiecień był krótszy pod względem dni roboczych niż rok wcześniej. Po bardzo pozytywnych dla kredytów mieszkaniowych wynikach 1 kw. 2017 r., w kolejnych miesiącach oczekujemy stabilizacji popytu na kredyty mieszkaniowe względem poziomów z ubiegłego roku - mówi Sławomir Grzybek, dyrektor Departamentu Business Intelligence Biura Informacji Kredytowej.

Sprzedaż kredytów w marcu 2017 r.

W marcu 2017 r., w porównaniu z marcem roku poprzedniego, udzielono o 1,5% więcej kredytów konsumpcyjnych na kwotę wyższą o 10,9%. Kredytów mieszkaniowych udzielono więcej o 16,6% i na kwotę wyższą o 27,2%. Kart kredytowych wydano mniej o 0,7% i na łączną kwotę limitów wyższą o 7,5%. Limitów kredytowych w kontach osobistych przyznano mniej o 9,2% i na łączną kwotę limitów wyższą o 1,6%.

W marcu 2017 r. udzielono 618,0 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 7,4 mld zł, natomiast kredytów mieszkaniowych udzielono 21,4 tys. na łączną kwotę 4,7 mld zł. W marcu 2017 r. wydano 90,2 tys. kart kredytowych na łączną kwotę limitów 490 mln zł oraz przyznano 43,5 tys. limitów kredytowych w kontach osobistych na łączną kwotę limitów 204 mln zł.

W 1 kw. 2017 r., w porównaniu do roku poprzedniego, udzielono o 3,2% mniej kredytów konsumpcyjnych na kwotę wyższą o 5,4%. Kredytów mieszkaniowych udzielono więcej o 15,0% i na kwotę wyższą o 19,9%. Kart kredytowych wydano mniej o 2,9% i na łączną kwotę limitów wyższą o 5,9%. Limitów kredytowych w kontach osobistych przyznano mniej o 5,3% i na łączną kwotę limitów niższą o 2,5%.

Polityka kredytowa w ocenie banków

W dniu 8 maja 2017 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty obserwowane przez banki w I kwartale 2017 r. oraz przewidywania na II kwartał 2017 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą – na przełomie marca i kwietnia 2017 r. – wypełniło 27 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 87%.

Według ankiety w I kwartale 2017 r. największym zmianom podlegała polityka kredytowa w segmencie kredytów konsumpcyjnych, która została przez banki istotnie zaostrzona. W opinii ankietowanych banków do zaostrzenia polityki kredytowej w tym segmencie przyczyniły się głównie czynniki regulacyjne. Polityka kredytowa w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw została zaostrzona w niewielkim stopniu, natomiast w segmencie kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych kryteria i warunki nie zmieniły się. Wzrost popytu według ankietowanych banków odczuwalny był w segmentach kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych.

Inflacja bazowa w kwietniu 2017 r.

W kwietniu br. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,9 proc. (r/r). Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 2,0 proc. (r/r).

Narodowy Bank Polski opublikował 15 maja komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w kwietniu 2017 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,1 proc., wobec 2,2 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,1 proc., wobec 1,1 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,9 proc., wobec 0,6 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 1,4 proc., wobec 1,4 proc. miesiąc wcześniej.

źródło: Narodowy Bank Polski, Biuro Informacji Kredytowej

szkwiatkowski

Przeczytaj także

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym we wrześniu 2017 roku? Czyli stopy procentowe, popyt na kredyty w sierpniu br. czy inflacja bazowa.   Stopy procentowe...

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym? Czyli poziom stóp procentowych, popyt na kredyty, zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty zaobserwowane przez banki w IV kwartale 2016 r. oraz...

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym w sierpniu 2017 roku? Czyli popyt na kredyty w czerwcu br., wnowieniu programu MDM, kryteria przyznawania kredytów w II kw. czy inflacja bazowa....