Sytuacja na rynku kredytowym w lutym 2017 roku

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym? Czyli poziom stóp procentowych, popyt na kredyty, zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty zaobserwowane przez banki w IV kwartale 2016 r. oraz przewidywania na I kwartał 2017 r. 

 

Stopy procentowe

Zgodnie z przewidywaniami Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 7-8 lutego 2017 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%; stopa lombardowa 2,50%; stopa depozytowa 0,50%; stopa redyskonta weksli 1,75%. Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. Stopa referencyjna NBP od 5 marca 2015 roku nieprzerwanie utrzymywana jest na poziomie 1,50. 

Popyt na kredyty w styczniu 2017 r.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks - PKK), który informuje 
o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniosła -0,7% w styczniu 2017 r. Oznacza to, że w styczniu 2017 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę niższą o 0,7% w porównaniu z styczniem 2016 r.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +41,5% w styczniu 2017 r. Oznacza to, że w styczniu 2017 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 41,5% w porównaniu z styczniem 2016 r.

- Bardzo duża liczba wniosków o kredyty mieszkaniowe złożone w styczniu 2017 r. związana była z wyścigiem klientów o uzyskanie dofinansowania wkładu własnego z programu MdM. Już pod koniec minionego miesiąca BGK, jako organizator programu, poinformował o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze względu na wyczerpanie się puli środków przeznaczonych do wypłaty 2017 r. W styczniu br. o kredyt mieszkaniowy zawnioskowało łącznie 38,1 tys. klientów w porównaniu do 24,9 tys. klientów rok wcześniej (wzrost o 52,7%). Dzięki dużej liczbie wniosków złożonych w styczniu wyniki 1 kw. 2017 r. powinny okazać się dobre. Od lutego, po zakończeniu przyjmowania wniosków w ramach programu MdM, dynamika złożonych wniosków powinna powrócić do normy. - mówi Sławomir Grzybek, Dyrektor Departamentu Business Intelligence Biura Informacji Kredytowej cytowany w informacji prasowej.

I kwartał na rynku kredytowym w ocenie banków

W najnowszej publikacji NBP o sytuacji na rynku kredytowym omówiono zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty obserwowane przez banki w IV kwartale 2016 r. oraz przewidywania na I kwartał 2017 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą – na przełomie grudnia 2016 r. i stycznia 2017 r. – wypełniło 27 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 88%.

W IV kwartale 2016 r. ankietowane banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. Ponadto kolejny kwartał z rzędu podwyższyły pozaodsetkowe koszty kredytu. W opinii banków zaostrzenie polityki kredytowej było uzasadnione głównie wzrostem ryzyka związanego z kredytowaniem podmiotów z niektórych branż, m.in. węglowej, energii odnawialnej, paliwowej. W IV kwartale 2016 r. banki odczuły spadek popytu na kredyty długoterminowe. Popyt na kredyty krótkoterminowe utrzymał się na podobnym poziomie jak w poprzednim kwartale. Na I kwartał 2017 r. banki przewidują dalsze niewielkie zaostrzanie polityki kredytowej w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw. Według ankietowanych banków wzrost popytu będzie odczuwany wyłącznie w segmencie kredytów długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw oraz kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W segmencie kredytów mieszkaniowych pojedyncze banki złagodziły kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych oraz obniżyły pozaodsetkowe koszty kredytu. Ankietowane banki odczuły wzrost popytu w IV kwartale 2016 r. co uzasadniały głównie wejściem w życie od początku 2017 r. nowych zapisów Rekomendacji S dotyczących podniesienia wysokości wkładu własnego kredytobiorcy. Banki deklarują zaostrzanie polityki kredytowej w I kwartale 2017 r. oraz oczekują w tym czasie istotnego wzrostu popytu.

Ankietowane banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz zmniejszyły maksymalną kwotę kredytu. Drugi raz od ponad trzech lat banki odczuły spadek popytu na kredyty konsumpcyjne. W opinii banków wynikał on głównie ze zmniejszenia zapotrzebowania na finansowanie dóbr trwałego użytku. Na I kwartał 2017 r. banki przewidują brak istotnych zmian w polityce kredytowej oraz utrzymanie się popytu na dotychczasowym poziomie.

źródło: Nardowy Bank Polski, Biuro Informacji Kredytowej

AndrzejOrlof

Przeczytaj także

Jak wynika z danych BIK, 550 tys. kredytobiorców w wieku 18 – 24 lata posiada 597 tys. kredytów konsumpcyjnych oraz 13 tys. kredytów mieszkaniowych (stan na maj 2015 r.). Kredyty mieszkaniowe młodzi...

Jak wynika z danych BIK, 550 tys. kredytobiorców w wieku 18 – 24 lata posiada 597 tys. kredytów konsumpcyjnych oraz 13 tys. kredytów mieszkaniowych (stan na maj 2015 r.). Kredyty mieszkaniowe młodzi...

W marcu 2017 r., w porównaniu z marcem roku poprzedniego, udzielono o 1,5% więcej kredytów konsumpcyjnych na kwotę wyższą o 10,9%. Kredytów mieszkaniowych udzielono więcej o 16,6% i na kwotę wyższą o...