Sytuacja na rynku kredytowym w lipcu 2017 roku

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym w lipcu 2017 roku? Czyli obecny poziom stóp procentowych, popyt na kredyty w maju br. czy inflacja bazowa.

Stopy procentowe

Zgodnie z przewidywaniami Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 4-5 lipca 2017 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%; stopa lombardowa 2,50%; stopa depozytowa 0,50%; stopa redyskonta weksli 1,75%. 

Roczna dynamika cen konsumpcyjnych utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Jednocześnie inflacja bazowa – mimo stopniowego wzrostu – jest nadal niska. Wciąż umiarkowana jest także dynamika jednostkowych kosztów pracy. W ocenie Rady w kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana, czemu będzie sprzyjać dalsze wygasanie efektów wcześniejszego wzrostu cen surowców na rynkach światowych przy jedynie stopniowym zwiększaniu się wewnętrznej presji inflacyjnej związanej z poprawą krajowej koniunktury. W efekcie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone.

Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. Stopa referencyjna NBP od 5 marca 2015 roku nieprzerwanie utrzymywana jest na poziomie 1,50.  Dzięki tak niskim stopom procentowym, Polacy na kredytach hipotecznych oszczędzają 7,6 mld zł rocznie.

Popyt na kredyty mieszkaniowe w czerwcu 2017 r.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +20,4% w czerwcu 2017 r. Oznacza to, że w czerwcu 2017 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 20,4% w porównaniu z czerwcem 2016 r. Średnia wartość indeksu od początku 2017 r. wyniosła 14,5%.

- Popyt na kredyty mieszkaniowe w czerwcu, w przeliczeniu na dzień roboczy, był aż o 20,4% wyższy niż rok wcześniej. W całym pierwszym półroczu br. średnia wartość indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe wyniosła 14,5%, a więc można powiedzieć, że obserwujemy średnioterminowo wyższe zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Średnia kwota wnioskowanego kredytu w czerwcu wyniosła 232,5 tys. zł i była wyższa o 10,1% w porównaniu z czerwcem roku ubiegłego.

Mieszkańcy czterech największych województw (mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego i wielkopolskiego) posiadają 50% udział w wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Sami tylko mieszkańcy woj. mazowieckiego zawnioskowali o 21% wartości wszystkich kredytów mieszkaniowych w kraju. Wśród wnioskowanych kredytów, 66% to kredyty dla osób, które nigdy wcześniej nie miały kredytu mieszkaniowego, a 26% to kredyty dla osób, które posiadają kredyt mieszkaniowy. Wśród wnioskujących są osoby, które planują zakup dodatkowej nieruchomości lub planują zrefinansować obecnie posiadany kredyt mieszkaniowy - mówi Sławomir Grzybek, Dyrektor Departamentu Business Intelligence Biura Informacji Kredytowej.

Inflacja bazowa w czerwcu 2017 r.

W czerwcu br. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,8 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 1,5 proc. (r/r).

Narodowy Bank Polski opublikował 12 lipca komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w czerwcu 2017 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,5 proc., wobec 2,0 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,3 proc., wobec 1,2 miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,8 proc., tyle samo, co miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 1,3 proc., wobec 1,6 proc. miesiąc wcześniej.

źródło: Narodowy Bank Polski, Biuro Informacji Kredytowej

AndrzejOrlof

Przeczytaj także

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym w październiku 2017 roku? Czyli stopy procentowe, popyt na kredyty mieszkaniowe we wrześniu br. czy inflacja bazowa. Stopy procentowe...

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym we wrześniu 2017 roku? Czyli stopy procentowe, popyt na kredyty w sierpniu br. czy inflacja bazowa.   Stopy procentowe...

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym? Czyli poziom stóp procentowych, popyt na kredyty, zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty zaobserwowane przez banki w IV kwartale 2016 r. oraz...