Sytuacja na rynku kredytowym w czerwcu 2017 roku

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym w czerwcu 2017 roku? Czyli obecny poziom stóp procentowych, popyt na kredyty w maju br. czy inflacja bazowa.

Stopy procentowe

Zgodnie z przewidywaniami Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 6-7 czerwca 2017 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%; stopa lombardowa 2,50%; stopa depozytowa 0,50%; stopa redyskonta weksli 1,75%. 

Roczna dynamika cen konsumpcyjnych utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Jednocześnie inflacja bazowa – mimo stopniowego wzrostu – jest nadal niska. Wciąż umiarkowana jest także dynamika jednostkowych kosztów pracy. W ocenie Rady w kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana, czemu będzie sprzyjać dalsze wygasanie efektów wcześniejszego wzrostu cen surowców na rynkach światowych, przy jedynie stopniowym zwiększaniu się wewnętrznej presji inflacyjnej związanej z poprawą krajowej koniunktury. W efekcie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone.

Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. Stopa referencyjna NBP od 5 marca 2015 roku nieprzerwanie utrzymywana jest na poziomie 1,50.  Dzięki tak niskim stopom procentowym, Polacy na kredytach hipotecznych oszczędzają 7,6 mld zł rocznie.

Popyt na kredyty mieszkaniowe w maju 2017 r.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +10,2% w maju 2017 r. Oznacza to, że w maju 2017 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 10,2% w porównaniu z majem 2016 r. Średnia wartość indeksu od początku 2017 r. wyniosła 13,4%.

„- W maju br. klienci zawnioskowali, w przeliczeniu na dzień roboczy,  o 10% większą wartość kredytów mieszkaniowych niż rok wcześniej. Dodatkowo w maju mieliśmy dzień roboczy więcej niż rok wcześniej. We wszystkich miesiącach 2017 r. zanotowaliśmy wyraźnie dodatnie odczyty indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe, a średnia wartość indeksu wynosi 13,4%. Pozytywne informacje o popycie na kredyty mieszkaniowe dobrze korelują z komunikowanymi pozytywnymi informacjami z rynku polskiej branży deweloperskiej” - mówi Sławomir Grzybek, dyrektor Departamentu Business Intelligence Biura Informacji Kredytowej.

Inflacja bazowa w maju 2017 r.

W maju br. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,8 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 1,9 proc. (r/r).

Narodowy Bank Polski opublikował 13 czerwca komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w maju 2017 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,0 proc., wobec 2,1 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,2 proc., wobec 1,1 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,8 proc., wobec 0,9 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 1,6 proc., wobec 1,4 proc. miesiąc wcześniej.

źródło: Narodowy Bank Polski, Biuro Informacji Kredytowej

AndrzejOrlof

Przeczytaj także

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym w marcu 2017r? Czyli obecny poziom stóp procentowych, popyt na kredyty w lutym br. czy wsparcie finansowe BGK dla firm. Stopy procentowe Zgodnie z...

Sytuacja na rynku kredytów dla przedsiębiorstw w  III kwartale 2016 r., zgodnie z zapowiedziami w poprzedniej edycji ankiety Narodowego Banku Polskiego nie uległa dużym zmianom. Kryteria...

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym w maju 2017 roku? Czyli obecny poziom stóp procentowych, popyt na kredyty w kwietniu br., sprzedaż kredytów, inflacja bazowa czy polityka kredytowa w ocenie...