Mieszkanie dla Młodych: Już od 8 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie

W dniu 1 sierpnia 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Zmiana ta pozwoliła na zwiększenie kwoty zaplanowanej na wypłatę finansowego wsparcia w bieżącym roku z 95% do 100% określonego w ustawie limitu środków na lata 2017 i 2018. W związku z czym od dnia 8 sierpnia 2017 r. zostanie wznowiona możliwość składania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” do momentu wykorzystania kwoty 67 mln zł i osiągnięcia poziomu 100% planowanych wypłat na bieżący rok, a więc do wysokości 746 mln zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, rozpatrzone zostaną wszystkie wnioski nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazane do BGK do dnia ogłoszenia informacji o osiągnięciu poziomu 100% wykorzystania środków przewidzianych przepisami ustawy. W stosunku do znacznej części wniosków prawdopodobne jest zaistnienie sytuacji braku możliwości przyznania dofinansowania i zwrotu wniosku bez jego rozpatrzenia z końcem roku, na który planowana była wypłata finansowego wsparcia.

Jednocześnie wskazać należy, że wymieniona na wstępie zmiana ustawy dotyczy także środków, przeznaczonych do wypłaty w roku 2018. W związku z tym, że będzie to ostatni rok funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych”, wnioski o przyznanie finansowego wsparcia w ramach dostępnego limitu będzie można składać w okresie od 01 stycznia do 30 września 2018 r. w ramach przewidzianego ustawą limitu przeznaczonego na finansowe wsparcie, tj. do wysokości 762 mln zł.

dane: BGK

AndrzejOrlof

Przeczytaj także

Bank Gospodarstwa Krajowego zamieścił informację o wysokości średnich wskaźników przeliczeniowych przyjętych w programie Mieszkanie dla Młodych dla ustalenia maksymalnej ceny nabycia mieszkania i...

Mieszkanie dla Młodych, czas start !   Z początkiem tego roku rząd uruchomił nowy program pomocy przy kupnie mieszkania, projekt ten jest bezpośrednim kontynuatorem idei "Rodziny na swoim". Obecnie...

Dynamika sprzedaży mieszkań w 2014 roku jest zdecydowanie lepsza niż w roku ubiegłym, jednak wsparcie oferowane w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” nadal może być większe. Do końca września...