BIK: W grudniu 2015 r. udzielono 725,7 tys. kredytów konsumpcyjnych

W grudniu 2015 r. udzielono 725,7 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 6,7 mld zł. Stanowi to spadek o 5,2% w ujęciu liczbowym i wzrost o 2,4% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do grudnia 2014 r. W całym 2015 r. udzielono 7,3 mln kredytów na łączną kwotę 79,5 mld zł. Jest to o 4,5% mniej w ujęciu liczbowym i o 4,2% więcej w ujęciu wartościowym, niż rok wcześniej.

 

BIK Indeks – Popytu na Kredyty Konsumpcyjne, który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniósł -4,2% w styczniu 2016 r. Oznacza to, że w styczniu 2016 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o raporty dla wniosków o kredyty konsumpcyjne na kwotę niższą o 4,2% w porównaniu z styczniem 2015 r. Styczeń był kolejnym miesiącem, w którym wartość wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, w przeliczeniu na dzień roboczy, była niższa niż rok wcześniej. Z mniejszą wartością wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych mamy do czynienia od października 2015 r. Dodatkowo w styczniu br. mieliśmy w kalendarzu mniejszą liczbę dni roboczych niż rok wcześniej, tak więc należy spodziewać się, że wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych w ubiegłym miesiącu była wyraźnie niższa niż rok wcześniej

 

 

BIK Indeks – Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych, który jest wskaźnikiem terminowość obsługi kredytów konsumpcyjnych, w grudniu 2015 r. osiągnął wartość 65,0. W miesiącu grudniu 115 tys. rachunków osiągnęło > 30 dni przeterminowania, 62 tys. rachunków > 60 dni przeterminowania i 53 tys. rachunków > 90 dni przeterminowania, przy średniej liczbie w 2015 r. wynoszącej odpowiednio 118 tys., 65 tys. i 55 tys. rachunków.

 

 

Biuro Informacji Kredytowej

AndrzejOrlof

Przeczytaj także

Historia kredytowa to przedstawienie Twojej regularności w spłacie zobowiązań. Składają się na nią informacje przekazywane do BIK przez banki lub SKOK-i na temat Twoich kredytów (także...

Biuro Informacji Kredytowej przeprowadziło analizę spłacalności kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w latach 2006 – 2008, czyli podczas boomu kredytów we frankach. Wynika z niej m.in., że frankowcy...

O kradzieży tożsamości mówimy w sytuacji, w której ktoś bezprawnie wejdzie w posiadanie naszych danych osobowych i wykorzysta je wbrew naszej woli, podszywając się pod nas. Najczęściej kradzione...