BIK: W grudniu 2015 r. udzielono 725,7 tys. kredytów konsumpcyjnych

W grudniu 2015 r. udzielono 725,7 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 6,7 mld zł. Stanowi to spadek o 5,2% w ujęciu liczbowym i wzrost o 2,4% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do grudnia 2014 r. W całym 2015 r. udzielono 7,3 mln kredytów na łączną kwotę 79,5 mld zł. Jest to o 4,5% mniej w ujęciu liczbowym i o 4,2% więcej w ujęciu wartościowym, niż rok wcześniej.

 

BIK Indeks – Popytu na Kredyty Konsumpcyjne, który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniósł -4,2% w styczniu 2016 r. Oznacza to, że w styczniu 2016 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o raporty dla wniosków o kredyty konsumpcyjne na kwotę niższą o 4,2% w porównaniu z styczniem 2015 r. Styczeń był kolejnym miesiącem, w którym wartość wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, w przeliczeniu na dzień roboczy, była niższa niż rok wcześniej. Z mniejszą wartością wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych mamy do czynienia od października 2015 r. Dodatkowo w styczniu br. mieliśmy w kalendarzu mniejszą liczbę dni roboczych niż rok wcześniej, tak więc należy spodziewać się, że wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych w ubiegłym miesiącu była wyraźnie niższa niż rok wcześniej

 

 

BIK Indeks – Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych, który jest wskaźnikiem terminowość obsługi kredytów konsumpcyjnych, w grudniu 2015 r. osiągnął wartość 65,0. W miesiącu grudniu 115 tys. rachunków osiągnęło > 30 dni przeterminowania, 62 tys. rachunków > 60 dni przeterminowania i 53 tys. rachunków > 90 dni przeterminowania, przy średniej liczbie w 2015 r. wynoszącej odpowiednio 118 tys., 65 tys. i 55 tys. rachunków.

 

 

Biuro Informacji Kredytowej

AndrzejOrlof

Przeczytaj także

Coraz więcej Polaków wychodząc do sklepu, restauracji, udając się do kina czy do kosmetyczki nie zabiera ze sobą portfela. Coraz częściej bowiem za zakupy płacimy telefonem, zegarkiem, a nawet ...

W marcu 2017 r., w porównaniu z marcem roku poprzedniego, udzielono o 1,5% więcej kredytów konsumpcyjnych na kwotę wyższą o 10,9%. Kredytów mieszkaniowych udzielono więcej o 16,6% i na kwotę wyższą o...

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytowym w kwietniu 2017r? Czyli obecny poziom stóp procentowych, popyt na kredyty w marcu br., inflacja bazowa czy aktualny stan limitów programu Mieszkanie dla...